Laos, Güneydoğu Asya’da Çin Hindi Yarımadası'nda bulunan bir ülkedir. Laos denize kıyısı olmayan bir ülkedir. MyanmarKamboçyaÇin, Tayland ve Vietnam ile komşudur.

İlk Laos krallığı, 14. yüzyıl ortalarına doğru kurulmuştur. On altıncı yy sonunda bu krallık, İngiliz sömürgesi  oldu. 1893 yılında imzâlanan, Fransız-Siyam Antlaşmasıyla ise Siyam’la birlikte Laos da Fransa’nın bir sömürgesi hâline geldi. 1942 senesinde Japonlar, Mekong Nehri ve çevresini ele geçirdi. İkinci Dünyâ Harbi sonunda Japonya mağlub olunca, Mayıs 1946’da Laos, bağımsızlığını îlân etti. Fransa buna engel olmak istediyse de başarılı olamadı. 1953 yılında Fransa ve ABD, 1962 senesi Temmuz ayında yapılan Cenevre Milletlerarası Konferansında ise bütün ülkeler Laos’un bağımsızlığını tanıdı. 1963 Nisanına doğru ülkede karışıklıklar başgösterdi. Uzun koalisyon hükûmetleri sonunda, komünizm yanlısı Potent-Lao, 1975’te Laos Demokratik Halk Cumhûriyetini kurdu.
Laos’un büyük bölümü ormanlık ve dağlıktır. Doğuya doğru 2700 metre yüksekliğe ulaşan Anmamite dağları Vietnamla sınırı oluştururken, Mekong Nehri, ülkenin batı sınırının büyük bölümünü teşkil eder. Bütün Laos, kuzeydoğu uç kısmı hâriç, Mekong Havzası boyunca uzanır. Bu nehir, Laos’un ulaşımında da önemli bir yer tutar.

Laos halkının % 90’ı tarımla uğraşan, tarımı yiyecek maddelerine ve özellikle pirince dayanan bir ülkedir. Tarıma elverişli olan arâzinin büyük bölümü pirinç tarlaları ile kaplıdır. Laos sanâyi yönünden geri kalmış ve fakir bir ülkedir. 

 • Yönetim Biçimi: Tek partili Sosyalist Cumhuriyet
 • Başkent:  Vientiane
 • Nüfusu:  5,760.000
 • Yüzölçümü: 236.800 km2
 • Dil:  Lao
 • Din: %60 budizm, %40 animist ve diğer
 • İklim: Laos’un iklimi sıcak ve nemli olup, subtropikal ve tropikal iklim arasında değişir. Mayıs ayından ekim ayına kadar muson yağmurları yağar.
 • Para Birimi: Lao Kip 1 usd=8000 kip
 • Saat Farkı:   UTC+7
 • Elektrik Priz Tipi  230V/50Hz.
 • Telefon Kodu: 856
 • Trafik yapısı: Sağdan

FOTOĞRAF ALBÜMLERİ


GEZİLERİMİZDEN